Montujeme domy, střechy, dodáváme sucho a pohodu

Realizace zakázky

Máme zkušenosti téměř se dvěma desítkami půdních vestaveb, ať už v rodinných domcích, tak bytových domech nebo památkově chráněných objektů (oprava historických krovů). Podle typu realizované zakázky Vás buďto navštíví náš obchodní zástupce nebo s Vámi dohodneme schůzku v naší kanceláři.

Před zpracováním ucelené cenové nabídky rekonstrukce střechy Vašeho RD Vás vždy osobně navštíví některý z našich obchodních zástupců. Provede důkladnou prohlídku Vaší střechy a po konzultaci s Vámi vybere tu nejvhodnější střešní krytinu.

U novostaveb navrhneme osobní schůzku v sídle naší společnosti, kde na základě vizualizace z programu Dietrich's vybereme vhodné řešení tesařské konstrukce, krytiny a oplechování.

Vypracování cenové nabídky

Na základě informací z předchozí osobní konzultace vypracujeme ucelenou cenovou nabídku včetně vedlejších prací, nutných k úspěšné realizaci, např. zábor veřejného prostranství, zeleně, atd. Nabídky jsou zpracovány bezplatně.

Smlouva o dílo

Po odsouhlasení cenové nabídky Vám předložíme k podpisu Smlouvu o dílo. Ve smlouvě jsou zakotveny závazné termíny zahájení a předání sjednaných prací a dodávek, cena zakázky, způsob fakturace, záruky, postup při reklamaci, atd.

Realizace díla

Před zahájením prací se na stavbu dostaví stavbyvedoucí a zkontroluje staveniště, zda je stavebně připravené pro realizaci zakázky. Pokud ano, nastoupí naši zaměstnanci v den nástupu na stavbu. Při realizaci prací je pro Vás na stavbě stále přítomný odpovědný pracovník (tzv. parťák) a dále také stavbyvedoucí na telefonu, který je vždy uveden ve Smlouvě o dílo. Závěrečný úklid staveniště je samozřejmostí.

Předání díla

Po dokončení veškerých objednaných prací je s Vámi na konci stavby vyplněn Předávací protokol, který slouží zároveň jako Záruční list na námi provedené práce. Záruka pro Vás je 36 měsíců. Přílohou Předávacího protokolu jsou kopie Stavebního deníku, Prohlášení o shodě, Záruční listy od krytiny, Revize.

Pozáruční servis

Po uplynutí Záruční doby s námi můžete uzavřít Smlouvu o pozáručním servisu, která obsahuje prohlídku Vaší střechy 2x ročně a to před zimním obdobím a na jaře.

Dřevostavby, střechy a podkrovní vestavby
Copyright © 2009-2020 ROOFS.CZ GROUP, a.s. | Webdesign © 2010 Zdeněk Nováček
ROOFS.CZ GROUP a.s. Dolní novosadská 429/85 779 00 Olomouc tel: +420 606 732 733, +420 606 736 651 www.rcg.cz | info@rcg.cz